Het voeren van de boekhouding

documenteren, coderen en inboeken

Het hoofd loopt ons om
Orde in de chaos brengen

De klant brengt geregeld de te verwerken boekingstukken, deze worden per soort op datum- of nummervolgorde in een ordner opgeborgen. Vervolgens worden ze genummerd, gecodeerd en geboekt in het KING boekhoudprogramma van Debet Boekhoudburo.

Het tarief hiervoor wordt op aanvraag bekend gemaakt.

Het maken van tussentijdse rapportages

Bijvoorbeeld bij uitkeringen of bedrijfsschades

opzichter
Even melden hoe het gaat

In sommige gevallen, zoals wanneer het bedrijf vanuit een uitkeringssituatie wordt gestart, of wanneer er een bedrijfsschade moet worden bepaald, moet tussentijds worden gerapporteerd. Debet boekhoudburo kan daarvoor zorgen.

Het tarief hiervoor wordt op aanvraag bekend gemaakt

Het samenstellen van de jaarrekening

Maken van diverse memoriaalboekingen en uitbrengen jaarrekening

Dame vat alles samen
definitief verantwoording geven

Het einde-jaarswerk omvat het vaststellen van overlopende posten, afschrijvingen, inbrengen van de journaalpost uit de salarisadministratie, gladboeken van tussenrekeningen enz. totdat de juiste winst of verlies is bepaald. Dan wordt met behulp van de kolommenbalans de jaarrekening uitgeschreven in een spreadsheet. Dit doen wij ook samen met een klant die zelf de boekhouding heeft gevoerd.

Het tarief hiervoor wordt op aanvraag bekend gemaakt