Het maken van tussentijdse rapportages

Bijvoorbeeld bij uitkeringen of bedrijfsschades

opzichter
Even melden hoe het gaat

In sommige gevallen, zoals wanneer het bedrijf vanuit een uitkeringssituatie wordt gestart, of wanneer er een bedrijfsschade moet worden bepaald, moet tussentijds worden gerapporteerd. Debet boekhoudburo kan daarvoor zorgen.

Het tarief hiervoor wordt op aanvraag bekend gemaakt