Het samenstellen van de jaarrekening

Maken van diverse memoriaalboekingen en uitbrengen jaarrekening

Dame vat alles samen
definitief verantwoording geven

Het einde-jaarswerk omvat het vaststellen van overlopende posten, afschrijvingen, inbrengen van de journaalpost uit de salarisadministratie, gladboeken van tussenrekeningen enz. totdat de juiste winst of verlies is bepaald. Dan wordt met behulp van de kolommenbalans de jaarrekening uitgeschreven in een spreadsheet. Dit doen wij ook samen met een klant die zelf de boekhouding heeft gevoerd.

Het tarief hiervoor wordt op aanvraag bekend gemaakt