Het voeren van de boekhouding

documenteren, coderen en inboeken

Het hoofd loopt ons om
Orde in de chaos brengen

De klant brengt geregeld de te verwerken boekingstukken, deze worden per soort op datum- of nummervolgorde in een ordner opgeborgen. Vervolgens worden ze genummerd, gecodeerd en geboekt in het KING boekhoudprogramma van Debet Boekhoudburo.

Het tarief hiervoor wordt op aanvraag bekend gemaakt.

Het maken van tussentijdse rapportages

Bijvoorbeeld bij uitkeringen of bedrijfsschades

opzichter
Even melden hoe het gaat

In sommige gevallen, zoals wanneer het bedrijf vanuit een uitkeringssituatie wordt gestart, of wanneer er een bedrijfsschade moet worden bepaald, moet tussentijds worden gerapporteerd. Debet boekhoudburo kan daarvoor zorgen.

Het tarief hiervoor wordt op aanvraag bekend gemaakt

Het samenstellen van de jaarrekening

Maken van diverse memoriaalboekingen en uitbrengen jaarrekening

Dame vat alles samen
definitief verantwoording geven

Het einde-jaarswerk omvat het vaststellen van overlopende posten, afschrijvingen, inbrengen van de journaalpost uit de salarisadministratie, gladboeken van tussenrekeningen enz. totdat de juiste winst of verlies is bepaald. Dan wordt met behulp van de kolommenbalans de jaarrekening uitgeschreven in een spreadsheet. Dit doen wij ook samen met een klant die zelf de boekhouding heeft gevoerd.

Het tarief hiervoor wordt op aanvraag bekend gemaakt

Controleklaar archief

Onze klanten krijgen van elk boekjaar een controleklaar archief van de boekhouding terug dat minstens zeven jaar bewaard moet worden

Complete boekhouding van elk boekjaar
Complete boekhouding van elk boekjaar

Als afsluiting van onze werkzaamheden krijgen onze klanten alle stukken terug die ze hebben aangeleverd, geordend achter tabbladen en compleet gemaakt met afdrukken van de dagboeken, het grootboek en de uitgebrachte jaarrekening. De klant is hiermee onafhankelijk geworden van Debet boekhoudburo in die zin dat hij zelf alle toekomstige controles van de belastingdienst en anderen kan afdoen. Alleen van een eventuele salarisadministratie blijft de documentatie bij ons, omdat die over meerdere jaren actueel is. Zou echter de relatie met ons buro worden beëindigd, dan krijgt de klant ook van de salarisadministratie een goed toegankelijk archief terug.

Waarom alles op papier moet

Papier is geduldig, wanneer een papieren archief droog wordt opgeslagen, blijft het tientallen jaren leesbaar en doorzoekbaar. Wij weten dat digitale opslag wordt toegestaan door de overheid, maar onze ervaring leert dat door allerlei oorzaken database files soms na drie jaar al niet meer door de nieuwe geüpdate versie van het boekhoudprogramma kunnen worden weergegeven. Backups kunnen al niet meer worden teruggezet. Gezien de bewaarplicht van 7 jaar, kan dit voor de klant ernstige gevolgen hebben. De enige manier om zeker te weten dat een boekhouding na zeven jaar nog kan worden geraadpleegd, is het afdrukken van alles en dan die afdrukken samengevoegd met de boekingstukken in een logisch opgebouwd archiefdossier te bewaren.

Vermijden van plastic
Door de speciale kartonnen tabbladen en het bijzondere inbindsysteem, is het archief goed te raadplegen.
Door de speciale kartonnen tabbladen en het bijzondere inbindsysteem, is het archief goed te raadplegen.

Uit het oogpunt van milieu proberen wij het gebruik van plastic zoveel mogelijk te beperken. Wij gebruiken daarom uitsluitend kartonnen tabbladen en scheidingsstroken. Als tabblad hebben wij een model in gebruik genomen dat een goede lokatieaanduiding kan geven tot op 11 posities en als je er iets van afknipt, zelfs tot 13 posities.

Onderdeel van onze visie

De gedetailleerde opzet van het controleklare archief is een onderdeel van onze visie.